Hae Rosiesta

Nainen katselee itseään peilistä.
Jaa

Rintarekonstruktio tehdään aina yksilöllisesti

Jokaisella rinnanpoistoleikkauksen läpikäyneellä on oikeus rinnankorjausarvioon. HUSin rintakirurgiaan erikoistunut plastiikkakirurgi Susanna Kauhanen vastaa rinnankorjausleikkauksia koskeviin kysymyksiin.

teksti Tiina Laaninen ~ kuvat iStockphoto
asiantuntijana LT, rintakirurgiaan erikoistunut plastiikkakirurgi Susanna Kauhanen, HUS

Millainen merkitys rintarekonstruktiolla on naiseuden kannalta, plastiikkakirurgi Susanna Kauhanen?

Naiseus ei ole kiinni pelkästään rinnoista, mutta moni rinnanpoistoleikkauksen läpikäynyt potilas kokee, että rintarekonstruktio eheyttää ja palauttaa naiseutta. Se voi olla myös tapa jättää rintasyöpä taakse.

Rekonstruktio helpottaa usein merkittävästi arkea, koska rintaproteesi voi tuntua hankalalta ja hiostavalta. Lisäksi se on huomioitava paitojen kaula-aukoissa sekä esimerkiksi uimahallissa.

Milloin rintasyöpäpotilaalle voidaan tehdä rintaa säästävä leikkaus eli osapoisto?

Rintasyöpään sairastuu vuosittain Suomessa noin 5000 naista. Heistä vähän yli tuhatta hoidetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Noin 60−70 prosentille potilaista tehdään rintaa säästävä leikkaus.

Osapoisto on mahdollista, jos kasvain voidaan poistaa syöpäturvallisesti niin, että jäljelle jäävästä rinnasta on mahdollista rakentaa toiminnallisesti ja esteettisesti ”hyväksyttävän näköinen”. Osalle potilaista annetaan nykyään hoitoa jo ennen leikkausta, jolloin kasvain pienenee ja säästävä leikkaus tulee mahdolliseksi.

Millaisissa tilanteissa rintasyöpäpotilaalta pitää poistaa koko rinta?

Rinnanpoistoleikkaus tehdään noin 30−40 prosentille rintasyöpäpotilaista. Poistoleikkaukseen päädytään muun muassa silloin, kun kasvain on levinnyt rinnan kokoon nähden laajalle alueelle. Koko rinnan poistoa suositellaan usein myös, jos suvussa on perinnöllinen rintasyöpäalttius tai jos potilaan rinnan alueelle on jo aiemmin annettu sädehoitoa.

Milloin rinnan rekonstruktio tehdään?

Rintarekonstruktio voidaan tehdä rinnan poiston yhteydessä tai myöhemmin. Ajankohta ja menetelmä päätetään yksilöllisesti.

Välitön rekonstruktio ei ole aina lääketieteellisesti suositeltavaa. Toisinaan esimerkiksi kudokset voivat tarvita toipumisaikaa solunsalpaajahoitojen jälkeen. Jos potilas on hyväkuntoinen ja jaksaa läpikäydä rinnan poiston yhteydessä myös rekonstruktion, operaatio voidaan tehdä välittömästi. Näin toimitaan noin kolmanneksessa rintasyöpäleikkauksista.

Miten rinnankorjausleikkaukseen voi hakeutua?

Jokaisella rinnanpoistoleikkauksen läpikäyneellä potilaalla on oikeus rekonstruktioarvioon.

Arviossa kartoitetaan potilaan elämäntilanne ja käydään läpi, mikä rinnankorjausvaihtoehto olisi paras. Arvio ei johda aina leikkaukseen, ja on tärkeää, että mahdollinen leikkaus tehdään naisen omasta halusta, eikä esimerkiksi ympäristön asettamien paineiden vuoksi.

Kuinka pitkä on leikkauksen toipumisaika?

Toipumisaika riippuu valitusta menetelmästä. Yleensä rintarekonstruktio on nukutuksessa tehtävä, useita tunteja kestävä leikkaus. Fyysinen toipuminen kestää tavallisesti useamman viikon, ja on hyvä huomioida, että leikkaus voi olla myös henkisesti kuormittava.

Millaisia eri rinnankorjausmenetelmiä on?

Rintarekonstruktioon sopivin menetelmä valitaan yksilöllisesti. Valintaan vaikuttavat muun muassa potilaan terveydentila, omat toiveet ja vartalon muoto. Ensiarvoista on, ettei syövän hoito vaarannu.

Uusi rinta voidaan rakentaa joko silikoni-implantista tai hyödyntäen omasta kehosta otettavaa kudosta, jolloin puhutaan ns. kielekekorjauksesta. Tällöin rintakehälle siirrettävä ”varaosa” otetaan esimerkiksi vatsalta, selästä tai reidestä.

Toinen omakudosvaihtoehto on useamman pienemmän leikkauksen sarja, jolloin potilaan omia rasvasoluja siirretään rinnaksi kerros kerrokselta. Tämä vaihtoehto voi tulla kyseeseen, jos syystä tai toisesta ei haluta isoa leikkausta tai pitkää sairauslomaa, muttei myöskään implanttia.

Lue myös: Voiko rintasyöpäpotilas vaikuttaa hoitoonsa?

Mitkä ovat eri menetelmien hyvä ja huonot puolet?

Implanttikorjausleikkaus on pienempi operaatio kuin kerralla omasta kehosta rakennettava rinta. Toisaalta implantti on keholle vieras esine, ja esimerkiksi infektiotilanteessa se voidaan joutua poistamaan keinonivelen tapaan. Ajan myötä implantti voi myös rikkoutua, kovettua tai siirtyä pois paikoiltaan, jolloin se joudutaan poistamaan tai vaihtamaan.

Jos rinta rakennetaan kerralla omasta kehosta, leikkaus on pitkäkestoinen ja vaatii tyypillisesti 4−6 viikon toipumisajan. Leikkaus tuo kehoon arpia, mutta omasta kehosta rakennettu rinta ikääntyy luonnollisesti ja mukautuu esimerkiksi painonmuutoksiin.

Voidaanko rekonstruktio tehdä, vaikkei olisi kokonaan parantunut?

Nykyään riittää, että sairaus on hallinnassa. Jos esimerkiksi pieni etäpesäke pystytään pitämään kurissa lääkkeillä, eikä syöpä etene, lääkäri voi harkita rinnankorjausleikkausta. Tilanne arvioidaan aina yksilöllisesti.

Voiko säästävästi leikattua rintaa korjata?

Voi. Jos rinta on leikattu säästävästi, potilas saa leikkauksen jälkeen sädehoitoa. Sädehoito voi kovettaa rintaa tai muuttaa sen tuntoa. Myös leikkausarpi saattaa kiristää.

Säästävästi leikattua rintaa korjataan usein vapaalla rasvansiirteellä tai pienillä paikallisilla kudoskielekkeillä. Jos jäljellä oleva rinta on sairastunutta rintaa kookkaampi ja painavampi, voidaan sitä tasapainon saavuttamiseksi pienentää. Tämä on usein hyvä ratkaisu hartiaterveyden kannalta.

Rekonstruktio tasapainottaa kehoa ja parantaa niska-hartiaseudun hyvinvointia. Kun rinnat ovat suunnilleen samankokoiset, myös ryhti paranee.

Tuleeko uudesta rinnasta samanlainen kuin ennen sairastumista?

Valtaosa naisista on tyytyväisiä uuteen rintaansa. Leikkauksessa ei voida palauttaa rintaa ennalleen, vaan tavoite on rakentaa mahdollisimman hyvä uusi rinta. Parhaassa tapauksessa terve rinta saa korjaavan kirurgian avulla tasapainoisen ”siskon”.

Mistä rinnankorjausleikkauksesta saa lisätietoa?

Rintarekonstruktiosta kannattaa kysyä hoitavalta lääkäriltä. Tarkimman tiedon saa henkilökohtaisesta arviosta. Leikkaukseen liittyviin kysymyksiin löytyy vastauksia myös verkosta vapaasti ladattavasta Rinnankorjausleikkauksen käsikirjasta sekä Rintasyöpäyhdistyksen nettisivulta.

Lue myös: Sairastuin rintasyöpään ─ mitä tapahtuu naiseudelle, seksuaalisuudelle ja parisuhteelle?

Artikkelin on tilannut Roche Oy

M-FI-00001783

Asiantuntijana plastiikkakirurgian ja kirurgian erikoislääkäri Susanna Kauhanen, LT, jonka erikoisalaa ovat rintasyövän jälkeinen rekonstruktio, rintojen pienennys ja kehityshäiriöt sekä implanttiongelmat ja rintasyövän kirurginen hoito.