Hae Rosiesta

Jaa

Lääkkeet, luontaistuotteet ja ravintolisät voivat rasittaa maksaa

Maksa hajottaa lääkkeitä ja muita elimistölle vieraita aineita sekä osallistuu immuunijärjestelmän ylläpitoon. Monet lääkkeet rasittavat maksaa ja voivat yhdessä luontaistuotteiden tai muiden lisäravinteiden kanssa nostaa maksa-arvoja.

teksti Minna Laukkonen ~ kuvat iStockphoto
asiantuntijana LT, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Kalle Jokelainen, HUS

Minkä lääkkeiden käyttäjien kannattaa tarkkailla maksa-arvojaan, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Kalle Jokelainen?

On paljon pitkäaikaissairauksia, kuten syövät ja autoimmuunisairaudet, joihin määrätty lääkitys edellyttää säännöllistä maksa-arvojen tarkkailua eli niin sanottuja seurantakokeita. Muita maksaa rasittavia lääkkeitä voivat olla reseptillä määrätyt tulehduskipulääkkeet, antibiootit ja antihistamiinit, vaikka niitä käyttäisi ihan ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi tietyt aknelääkkeet ja jotkut alkoholismin hoitoon määrätyt lääkkeet ovat valmisteita, joiden haittavaikutuksiin on kirjattu mahdollinen maksa-arvojen nousu ja hepatiitti eli maksatulehdus.

Miten lääkkeen käyttäjä voi huolehtia maksastaan?

Maksa on ihmisen suurin sisäelin, jolla on monia tärkeitä tehtäviä: se säätelee verensokeria ja hormonitasapainoa sekä vaikuttaa ruuansulatukseen ja elimistölle vieraiden aineiden aineenvaihduntaan. Lisäksi maksa osallistuu immuunijärjestelmän ja veren hyytymisjärjestelmän ylläpitoon. Jos maksa toimii huonosti, ihminen on alttiimpi saamaan infektioita.

Maksaa kutsutaan elimistömme ongelmajätelaitokseksi, koska merkittävä osa lääkkeistä hajoaa maksassa. Lääkkeitä tulisikin aina käyttää annettujen ohjeiden mukaan.

On myös hyvä muistaa, että lääkkeiden annostuksia koskevat suositukset on tehty terveille, normaalipainoisille ja hyväkuntoisille aikuisille ihmisille. Perussairaudet ja merkittävä ylipaino tai toisaalta hyvin alhainen paino voivat vaikuttaa lääkkeiden aineenvaihduntanopeuteen ja siten maksan kuormitukseen.

Mitä maksan rasittumisesta voi seurata?

Koska maksa toimii lääkkeiden käsittelijänä, voivat lääkeaineet ja niistä syntyvät aineenvaihduntatuotteet johtaa maksakudoksen vahingoittumiseen eli maksasolujen kuolemaan. Maksan toiminta voi kärsiä vähitellen, jos tiettyjä lääkeaineita käyttää vuosikausia. Joskus taas lääkeaineen kerta-annos saattaa olla huomattava, ja silloin maksakudos voi vaurioitua nopeastikin.

Maksan toiminnan huonontuminen näkyy muun muassa hyytymishäiriöinä, infektioriskinä ja ruuansulatusongelmina sekä erilaisina aineenvaihdunnan häiriöinä.

Miten usein maksa-arvot kannattaa mitata?

Perusterveen ja hyväkuntoisen ihmisen ei tarvitse mitata maksa-arvojaan rutiininomaisesti. Yleensä maksa-arvot todetaan kohonneiksi tapauksissa, joissa on jo epäilys maksan toimintahäiriöstä. Joskus kohonneita maksa-arvoja löydetään sivulöydöksenä henkilöltä, joka on tullut tutkimuksiin jostain muusta syystä, esimerkiksi sydänperäisten oireiden vuoksi. Sitten on vielä sellaisia tapauksia, joissa poikkeavat maksa-arvot mitataan terveeltä ihmiseltä rutiininomaisessa työhöntulotarkastuksessa.

Ikääntyvällä potilaalla, jolla saattaa olla käytössään eri lääkkeitä useisiin perussairauksiin, maksa-arvojen seuranta korostuu jonkin verran – varsinkin, jos potilas käyttää lääkityksen lisäksi alkoholia, luontaistuotteita tai lisäravinteita. Yhteisvaikutuksen lisäksi myös perintötekijät voivat altistaa maksavaurion synnylle.

Lue myös: Rasvamaksa yleistyy nuorillakin – kenen kannattaa mittauttaa maksa-arvot?

Millaisia vaikutuksia luontaistuotteilla ja lisäravinteilla on maksan kuormitukseen?

Työssäni näen aika ajoin tapauksia, joissa ihminen on ajatellut toimivansa terveellisesti ja tilannut netistä, saanut ystävältään tai itse kerännyt luonnosta terveysvaikutteiseksi uskottuja valmisteita ja käyttänyt niitä. Nämä luontaistuotteet voivat yksinään tai yhteisvaikutuksessa lääkkeiden tai lisäravinteiden kanssa vaurioittaa maksaa.

Varoittaisin yhteiskäytön mahdollisista haittavaikutuksista maksan toimintaan ja suosittelen käyttämään kotimaassa myytäviä luontaistuotteita ja lisäravinteita, jotka ovat turvallisesti testattuja. Lisäksi on tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille kaikista käyttämistään lääkkeistä ja ravintolisistä.

Lue myös: Korkea kolesteroli ei oireile – omat arvot saa selville vain mittaamalla

MC-FI-00713

Asiantuntijana sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri, LT Kalle Jokelainen, joka työskentelee HUSin Vatsakeskuksessa Meilahden gastroenterologian klinikalla.