Hae Rosiesta

Jaa

AMH-testi antaa osviittaa hedelmällisyydestä

Verinäytteestä tehtävä AMH-hedelmällisyystesti selvittää naisen pienten, varhaisten munarakkuloiden määrää ja antaa viitteitä siitä, minkä verran hedelmällistä aikaa on vielä jäljellä.

teksti Sabina Mäki ~ kuvat iStockphoto

Minkä ikäisenä naisen hedelmällisyys alkaa laskea?

Naisen hedelmällisyys alkaa laskea varhain, jo 25-vuotiaasta lähtien. 35 vuotta täyttäneellä on jo olennaisesti pienentynyt mahdollisuus saada biologinen lapsi omilla munasoluillaan.

Miten munarakkuloiden määrä liittyy raskaaksi tulemiseen?

Munarakkuloiden määrä vaikuttaa hedelmällisyyteen, mutta on hyvä muistaa, että hedelmällisyyteen ja varsinaiseen raskaaksi tulemiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät.

Kuinka nopeasti munarakkuloiden määrä vähenee?

Munarakkuloiden alkuperäinen määrä vaihtelee ja ne myös vähenevät yksilöllisessä tahdissa. Tämän vuoksi hedelmällisyys laskee hyvin vaihtelevasti. Siinä missä toisen on vaikea tulla raskaaksi enää 35-vuotiaana, tulee toinen helposti raskaaksi vielä 40-vuotiaana.

Miten omien munarakkuloiden määrän voi selvittää?

Paras käytettävissä oleva keino munarakkuloiden määrän selvittämiseksi on anti-Müller-hormonin (AMH) määrää mittaava testi, joka tehdään verinäytteestä. Yhdessä munasarjojen ultraäänitutkimuksen kanssa testi tarjoaa luotettavan kuvan pienten munarakkuloiden määrästä. Testi ei kuitenkaan kerro munarakkuloiden laadusta.

Jokaisen naisen hedelmällinen aika on yksilöllinen, ja naisen oma AMH-taso antaa viitteitä siitä, minkä verran hedelmällistä aikaa on vielä jäljellä.

Miten AMH-hedelmällisyystestiin pääsee?

Lähetteen testiin tekee gynekologi, joka myös tulkitsee testin tuloksen. Esimerkiksi Roche Diagnosticsin Elecsys AMH -testille on olemassa ikäryhmäkohtaiset viitearvot, jotka lisäävät tulkinnan luotettavuutta.

Miten e-pillereiden syönti vaikuttaa AMH-testin tulokseen?

Yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö saattaa alentaa AMH-testin tulosta, ja tämä on huomioitava tulosta arvioitaessa. AMH-pitoisuus kuitenkin palautuu muutaman kuukauden kuluessa pillereiden käytön lopettamisen jälkeen.

Milloin AMH-testi tyypillisesti tehdään?

AMH-testiä käytetään lapsettomuusklinikoilla usein siinä vaiheessa, kun asiakas hakeutuu sinne hoitoon. Testillä voidaan myös arvioida hoidon vastetta eli miten hoito tehoaa.

Useilla lapsettomuusklinikoilla on hedelmällisyysneuvoloita, joissa voi keskustella omasta hedelmällisyydestään ja mittauttaa myös AMH-tason, vaikka perheen perustaminen ei olisi vielä ajankohtaista.

Mikä on AMH-testin hinta?

Itse testin hinta on lääkäriasemasta riippuen ilman Kela-korvausta noin 80100 euroa, mutta sen lisäksi kustannuksia tulee testiin liittyvistä lääkärikäynneistä.