Hae Rosiesta

Raskausvatsa.
Jaa

Raskausmyrkytyksen riski voidaan ennustaa verikokeella – ”Kokemukset ovat hyviä”

Riskiryhmään kuuluvia odottajia ei toistaiseksi seulota raskausmyrkytyksen varalta Suomessa. Kuopiossa askel tähän suuntaan on kuitenkin jo otettu, sillä tarvittaessa odottajan todennäköisyys raskausmyrkytykseen testataan verikokeella.

teksti Tiina Laaninen ~ kuvat iStockphoto
asiantuntijana naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Leena Alanne

Mikä on raskausmyrkytys, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Leena Alanne Kuopion yliopistollisesta sairaalasta?

Raskausmyrkytys on raskausviikon 20 jälkeen kehittyvä tila, jossa odottajan verenpaine nousee ja virtsaan ilmaantuu valkuaista. Sen oireita ovat usein myös päänsärky ja näköhäiriöt. Jos raskausmyrkytystä ei tunnisteta ajoissa, se voi olla sekä odottajalle että sikiölle vaarallinen. Noin 3–8 prosenttia odottavista äideistä saa raskausmyrkytyksen.

Mistä raskausmyrkytys johtuu?

Tätä on selvitetty viime vuosina paljon, mutta raskausmyrkytyksessä on vielä paljon asioita, joita emme ymmärrä. Erään uuden tutkimuksen mukaan riskiryhmään kuuluisivat naiset, joilla on todettu ennen raskautta hieman tavallista korkeampi verenpaine, joka ei kuitenkaan vaadi lääkitystä ja lisäksi hyvin lievä sydämen ja verenkiertoelimistön toiminnan vaje. Tutkimuksen mukaan nämä saattavat kuitenkin lisätä riskiä sekä raskausmyrkytykseen että vanhempana sydän- ja verisuonitauteihin.

Voiko raskausmyrkytystä ennustaa?

On mahdotonta sanoa varmaksi etukäteen, kuka saa raskausmyrkytyksen ja kuka ei. Keskiraskauden vaiheilla ilmaantuva raskausmyrkytys liittyy todennäköisesti istukan rakenteelliseen häiriöön, eikä odottaja voi vaikuttaa siihen.

Raskausmyrkytyksen riskiä lisäävät ylipaino, diabetes, korkea verenpaine, krooninen munuaissairaus, aiempi raskausmyrkytys ja odottajan ikääntyminen. Myös perintötekijöillä on vaikutusta. Raskausmyrkytys voi kehittyä myös vasta synnytyksen jälkeisinä päivinä.

Lue myös: Tunnistatko raskaus­myrkytyksen oireet? Lääkäri neuvoo hakeutumaan hoitoon herkästi

Kuinka hyvin riskiodottajat tunnistetaan neuvolassa?

Odottajan voinnin seuranta toimii neuvoloissa Suomessa hyvin. Odottajalta mitataan neuvolassa säännöllisesti verenpaine ja virtsan valkuainen. Varsinaista valtakunnallista raskausmyrkytysseulontaa meillä ei esimerkiksi riskiryhmiin kuuluville toistaiseksi kuitenkaan ole. Parhaillaan tekeillä olevat uudet Käypä hoito -suositukset saattavat kuitenkin lähivuosina muuttaa tilannetta.

Kuopiossa on käytössä testi, joka auttaa raskausmyrkytyksen tunnistamisessa. Miten testi toimii?

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on ollut vuodesta 2014 lähtien käytössä sFlt-1/PlGF-testi. Verinäytteestä määritetään istukan kasvutekijä PIGF ja liukoinen verisuonikasvutekijäreseptori sFit-1, jonka avulla raskausmyrkytykseen sairastuminen ja riksi siihen on mahdollista todentaa.

Odottajalle testin tulos tuo usein myös turvallisuuden tunnetta, koska hän saa tietoa sekä omasta että sikiönsä tilanteesta ja raskausmyrkytyksen todennäköisyydestä.

Mitä testin tulos kertoo?

Verikokeen tulos suhteutetaan raskausviikkoihin, ja tulos kertoo riskin raskausmyrkytykseen. Tulos on nopea ja se on mahdollista saada noin kolmessa tunnissa. Tulos arvioidaan aina yksilöllisesti.

Miten testi vaikuttaa lääkärin työhön?

Se auttaa tunnistamaan riskiodottajat, jolloin heidän vointiaan on mahdollista seurata normaaliodotusta tarkemmin.

Miten tulos vaikuttaa odottajaan?

Jos testin tuloksen ja kokonaisarvion perusteella on selvää, että odottajalla on raskausmyrkytys ja raskaus on riittävän pitkällä, voidaan synnytys käynnistää. Jos raskausviikkoja on liian vähän, odottaja voi jäädä esimerkiksi seurantaan sairaalaan. Mikäli naisella ei ole raskausmyrkytyksen oireita, mutta riski siihen todetaan isoksi, hänen kanssaan voidaan sopia tiiviistä tilanteen seurannasta ja sopia seuraava aika yksilöllisesti.

Odottajalle testin tulos tuo usein myös turvallisuuden tunnetta, koska hän saa tietoa sekä omasta että sikiönsä tilanteesta ja raskausmyrkytyksen todennäköisyydestä.

Kuinka paljon testejä on tehty?

Kuopiossa testejä on tehty vajaan viiden vuoden aikana yli tuhat. Testi vaikuttaa luotettavalta, ja se otettaneen lähitulevaisuudessa käyttöön myös muissa sairaaloissa.

Leena Alanne, LL, on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi ja kliininen opettaja. Alanne työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, missä odottajan riski raskausmyrkytykseen voidaan testata verikokeella.