Hae Rosiesta

Jaa

Testosteronimittaus paljastaa mieshormonin puutoksen

Testosteronituotannon hiipuminen voi olla osasyy keski-ikäisen miehen oireiluun. Testosteronin puutos ja hoidon tarve selviää verikokeesta.

teksti Virve Järvinen ~ kuvat iStockphoto

Milloin testosteronitason mittaus kannattaa?

Testosteronimittaus tehdään, kun miehellä on oireita, jotka saattavat liittyä mieshormoni testosteronin matalaan tasoon. Oireita ovat esimerkiksi väsymys, lihasvoiman katoaminen, seksuaalinen haluttomuus, mielialan vaihtelut ja hikoilu.

Oireita hoidetaan testosteronikorvaushoidolla. Hoitoa ei aloiteta, ellei testosteronitasoa ole todettu mittauksella alhaiseksi. Testosteronivalmisteita ei saa käyttää omin päin ilman, että lääkäri on todennut ne tarpeellisiksi.

Mitä testosteronimittauksessa tutkitaan?

Verestä mitataan kokonaistestosteroni, jota voidaan täydentää veren vapaan eli biologisesti aktiivisen testosteronin mittauksella. Testosteronia liikkuu veressä proteiinin sitoutuneena sekä vapaana.

Vapaa, biologisesti aktiivinen testosteroni ylläpitää androgeenisiä eli miehisiä kehonpiirteitä ja sukupuoliominaisuuksia. Vapaan testosteronin määrä pienenee iän myötä usein voimakkaammin kuin kokonaistestosteroni. Tämän vuoksi pelkän testosteronipitoisuuden mittaus ei välttämättä riitä testosteronivajeen toteamiseen.

Miksi testosteroni mitataan aamulla?

Testosteroni mitataan verinäytteestä. Se otetaan mieheltä aamulla siksi, että testosteronin pitoisuudessa on merkittäviä vuorokausivaihteluita. Se on korkeimmillaan aamulla kello 6–7 ja matalimmillaan illalla kello 19–20. Testosteronivajeen osoittamiseen tarvitaan usein vähintään kaksi erillistä verikoetta. Niiden lisäksi pitää selvittää mahdollisen testosteronivajeen syitä.

Koska testosteronivaje oireilee samalla tapaa kuin moni sairaus, mieheltä otetaan sairauksien poissulkemiseksi yleensä muitakin verikokeita. Ne vaativat yleensä 12 tunnin paaston.

Ravintolisät saattavat vaikuttaa testitulokseen. Niiden käytöstä tulee mainita lääkärille ennen mittausta.

Mitkä ovat testosteronin viitearvot miehellä?

Kokonaistestosteronitaso 10–38 nmol/l on miehellä normaali. Iäkkäällä miehellä luku voi olla matalampi. Vapaa testosteroninitaso vaihtelee normaalisti välillä 155–800 pmol/l. Yksilöiden välinen normaalivaihtelu on tavattoman suurta, ja tulosten tulkinnassa pitää huomioida monia muita seikkoja.

Lääkäri tulkitsee aina tulokset potilaalle. Tulokset vaikuttavat hoitomuodon valintaan. Kun testosteronitaso on matala, pistoksena annettu testosteroni nostaa sitä varsin nopeasti.

Miten testosteronimittaukseen pääsee?

Testosteronimittaus vaatii lääkärin lähetteen. Mittaukseen voi hakeutua työterveyslääkärin, terveyskeskuslääkärin tai yksityisvastaanottoa pitävän lääkärin kautta.

Jos miehellä aloitetaan testosteronilääkitys, sen tehoa seurataan säännöllisesti eli mittauksia tarvitaan myös jatkossa.