Hae Rosiesta

Jaa

10 kysymystä munasolujen pakastuksesta

Kiinnostus munasolujen ennakoivaan pakastukseen on kasvussa. Lastenhankinnan lykkääntymiseen pitäisi kuitenkin havahtua jo melko nuorena, sillä munasoluja olisi hyvä pakastaa jo 23–30-vuotiaana.

teksti Sabina Mäki ~ kuvat iStockphoto
asiantuntijana naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Liisa Häkkinen

1. Millaisissa tilanteissa munasolujen pakastusta kannattaa harkita, lapsettomuusklinikka Felicitas Mehiläisen naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Liisa Häkkinen?

Pakastusta kannattaa harkita, jos haluaa jossain vaiheessa lapsen, mutta se ei ole vielä ajankohtaista esimerkiksi työtilanteen, opiskelun tai sopivan parisuhteen puuttumisen vuoksi.

2. Minkä ikäisenä munasoluja kannattaisi pakastaa?

Munasolujen pakastus on järkevintä 23–30 vuoden iässä, jolloin hedelmällisyys on parhaimmillaan. Asiaa pitäisi siis miettiä jo nuorena. Yli 35-vuotiaan munasoluja pakastetaan vain poikkeustapauksissa, sillä sen jälkeen munasolujen laatu alkaa heikentyä jo selvästi.

3. Voiko munasolujen pakastukselle olla korkean iän lisäksi muita esteitä?

Naisella voi olla sairauksia, jotka estävät munasolujen pakastuksen. Kaikkien naisten terveys arvioidaan ennen pakastusta. Lisäksi annetaan psykologista neuvontaa.

4. Miten munasolujen pakastus käytännössä etenee?

Munasolujen pakastusta toivova nainen käy lääkärin vastaanotolla, missä selvitetään naisen terveys ja munasarjojen tilanne, sekä psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolla, missä voidaan esimerkiksi pohtia, miksi toiveena on pakastaa munasoluja eikä hankkia lasta heti.

Ennen varsinaista pakastusta munasarjoja stimuloidaan noin kaksi viikkoa hormonipistoksilla, jotta munasoluja kypsyisi kerralla enemmän. Kypsät munasolut kerätään punktiossa, puhdistetaan laboratoriossa ja pakastetaan nopealla vitrifikaatiomenetelmällä nestetyppeen.

5. Kuinka kauan pakastetut munasolut säilyvät?

Munasolujen säilyvyydestä on vähemmän tutkimustuloksia kuin hedelmöitettyjen alkioiden säilyvyydestä, mutta kokemusten mukaan ne säilyvät hyvin. Asiantuntijat pitävät todennäköisenä, että munasolut säilyvät yhtä hyvin kuin alkiot, joita on siirretty onnistuneesti 20 vuoden säilytyksen jälkeen.

Koska raskauden riskit lisääntyvät iän myötä, pyritään säilytyksessä olevat munasolut käyttämään ajoissa. Esimerkiksi Felicitas tekee pakastuksesta kolmen vuoden sopimuksen, jonka jälkeen naisen kanssa keskustellaan munasolujen käytöstä. Pakastusta voidaan jatkaa tämänkin jälkeen, mutta tavoitteena on välttää tilanne, jossa naiselle tulee liikaa ikää.

6. Miten pakastetut munasolut sulatetaan?

Munasolut sulavat viljelymaljoissa muutamassa minuutissa. Tämän jälkeen ne hedelmöitetään mikroinjektiolla ja jos alkio alkaa jakautua, se siirretään kohtuun viiden päivän kuluessa.

7. Kuinka hyvin raskaus onnistuu pakastetuilla munasoluilla?

Nykyään pakastetuilla munasoluilla saadaan aikaan raskaus noin 45 prosentin todennäköisyydellä, kun munasolut on kerätty nuorelta naiselta. Onnistumisprosentti on hyvä, sillä elinkelvottomat alkiot karsiutuvat pois jo alkioiden viljelyn aikana.

8. Millaisissa tilanteissa pakastettuja munasoluja ei voida käyttää?

Munasolujen pakastus ei ole tae siitä, että niillä voidaan tehdä hedelmöityshoitoja. Kun hedelmöittäminen on ajankohtaista, käydään läpi, voiko munasoluja käyttää. Lain mukaan hedelmöityshoitoa ei esimerkiksi saa antaa, jos se uhkaa naisen tai lapsen terveyttä.

9. Kuinka yleistä munasolujen pakastus on Suomessa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastot eivät kerro munasolujen ennakoivan pakastuksen määrää. Ennakoivan pakastuksen vuonna 2013 aloittanut Felicitas on pakastanut yli 60 naisen munasoluja. Aiheesta kiinnostuneita kyselijöitä on koko ajan enemmän, ja he ovat selvästi aikaisempaa nuorempia.

10. Paljonko munasolujen pakastukselle ja säilytykselle tulee hintaa?

Ihanteellisessa tilanteessa nuori, terve nainen voi selvitä pakastukseen liittyvistä lääkärikäynneistä ja hormonilääkityksestä reilulla 3 000 eurolla. Hinta on kuitenkin hyvin yksilöllinen, ja pelkästään lääkkeistä voi tulla parin tuhannen euron kulut. Jos munasolujen keräykseen tarvitaan esimerkiksi kolme punktiota, hinta voi nousta jopa 10 000 euroon.

Esimerkiksi Felicitaksessa munasolujen säilytys maksaa tällä hetkellä 124 euroa vuodessa, ja pakastettujen munasolujen edellyttämä mikrohedelmöityshoito noin 2 000 euroa per kerta.

Kysymyksiin vastasi naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Liisa Häkkinen Felicitas Mehiläisestä.