Hae Rosiesta

Jaa

Lapsettomuus voi johtua myös miehestä

Lapsettomuus on parin yhteinen asia. Miehen olisi hyvä hakeutua tutkimuksiin yhtä aikaa naisen kanssa. Tutkimukset aloitetaan siemennesteanalyysista.

teksti Virve Järvinen ~ kuvat iStockPhoto
asiantuntijana Tiina Koskela-Koivisto. Hän on naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen erikoislääkäri Felicitas Mehiläisessä.

Kuinka yleistä miehestä johtuva lapsettomuus on, lisääntymislääketieteen erikoislääkäri Tiina Koskela-Koivisto?

Raskautta yrittävistä pareista 15 prosenttia kokee lapsettomuutta, ja miehistä ja naisista aiheutuvat syyt ovat yhtä tavallisia.

Kannattaa muistaa, ettei miehen hedelmällisyys ole naisen hedelmällisyydestä irrallinen asia. Munasolun ominaisuudet vaikuttavat siittiön kykyyn hedelmöittää munasolu. Nuori, lisääntymisikäinen nainen voi tulla raskaaksi, vaikka miehen hedelmällisyys olisi alentunut ja siemennesteessä olisi vähemmän siittiöitä tai ne liikkuisivat huonommin. Menetelmät tutkia ja hoitaa miehestä aiheutuvaa lapsettomuutta ovat melko hyviä.

Lue myös: Sekundäärinen lapsettomuus on luultua yleisempää

Mitkä ovat tavallisimmat syyt miehestä johtuvan lapsettomuuden taustalla?

Siemenesteen muutoksiin ei yleensä pystytä osoittamaan yksittäistä syytä. Normaali siemennesteen tuotanto edellyttää toimivaa hormonaalista järjestelmää ja toimivaa kiveskudosta. Siittiöiden pääsy kiveksestä eteenpäin edellyttää puolestaan avoimia siementiehyitä ja normaalisti tapahtuvaa siemensyöksyä.

Siittiötuotannon häiriön taustalla voi olla poikkeavuuksia perimässä, hormonitoiminnan häiriöitä tai rakenteellisia poikkeavuuksia. Yleissairaudet ja lääkitykset voivat myös vaikuttaa siemennesteen laatuun, ja joskus poikkeava siemennestenäyte voi olla ensimmäinen merkki sairaudesta.

Lääkkeistä erityisesti testosteroni ja anaboliset steroidit heikentävät kiveksen omaa siittiötuotantoa. Jos niitä käyttää pitkään, siittiötuotanto voi häiriintyä pysyvästi.

Miten miehen ikä ja elintavat vaikuttavat hedelmällisyyteen?

Siemennesteen siittiöiden määrät ovat vähentyneet huomattavasti kaikissa länsimaissa viimeisen 50 vuoden aikana. Tätä on selitetty elintavoissa ja ympäristössä tapahtuneilla muutoksilla, lähinnä kemikaalien käytöllä, mutta myös perheen perustamisen lykkäämisellä entistä myöhäisemmäksi. Miehen siittiötuotanto alkaa vähentyä noin 45-vuotiaana, ja ikä lisää siittiöiden DNA-vaurioita.

Ylipaino, tupakointi, runsas alkoholinkäyttö ja pitkäkestoinen stressi heikentävät miehen hedelmällisyyttä.  Elintapojen korjaantuminen voi näkyä siemennesteessä nopeasti, jo muutamissa kuukausissa.

Lue myös: Hedelmöityshoidot vai adoptio – jos luomuraskaus ei onnistu, toive perheestä voi vielä toteutua

Entä miten miehestä johtuvaa lapsettomuutta tutkitaan?

Tutkimukset aloitetaan siemennesteanalyysista, josta selviää muun muassa siittiöiden määrä, liikkuvuus, muoto ja vasta-aineet. Siittiövasta-aineita voi alkaa muodostua esimerkiksi kivesvammojen tai tulehdusten seurauksena.

Millilitrassa normaalia siemennestettä on 15 miljoonaa siittiötä, joista liikkuvia on vähintään 32 prosenttia ja muodoltaan normaaleja neljä prosenttia. Jos näyte on poikkeava, se uusitaan, sillä siemennesteen laatu vaihtelee. Näytteessä ei ole aina siittiöitä, vaikka kivekset tuottaisivatkin niitä. Näyte tulisi ottaa 1–3 vuorokauden kuluttua edellisestä siemensyöksystä.

Tarvittaessa voidaan tehdä lisätutkimuksia, kuten hormonitaso- ja kromosomitutkimus sekä kivesten ultraäänitutkimus ja mahdollisesti ottaa kiveksestä kudosnäyte.

Millä tavoin miehestä johtuvaa lapsettomuutta hoidetaan?

Ensimmäiseksi miehen kannattaa tarkistaa elintapansa. Esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen ja painonpudotus sekä mahdollisen perussairauden hoito voivat korjata tilannetta niin, ettei muuta hoitoa tarvita.

Joissain tilanteissa siittiöiden tuotantoa voidaan tukea lääkkeillä. Jos siemennesteessä on vaikeampia muutoksia, hedelmöittymisen todennäköisyyttä voidaan parantaa hedelmöityshoidoilla, kuten inseminaatiolla tai koeputkihedelmöityksellä. Inseminaatiossa hyvin liikkuvat siittiöt erotetaan siemennesteestä ja ruiskutetaan kohtuonteloon munasolun irtoamisen aikana.

Toisinaan luovutetut siittiöt ovat paras ratkaisu hoitaa miehestä johtuvaa lapsettomuutta.

Lue myös: Naisen hormonihäiriöt vaikuttavat raskaaksi tulon todennäköisyyteen

MC-FI-01623

Tiina Koskela-Koivisto on naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen erikoislääkäri Felicitas Mehiläisessä.