Hae Rosiesta

Jaa

Verikoe paljastaa D-vitamiinin puutoksen

D-vitamiinitason mittaus voi olla paikallaan etenkin pimeän syksyn tullessa. Kalsidiolin pitoisuus veressä kertoo luotettavasti D-vitamiinin saannin riittävyydestä.

teksti Virpi Ekholm ~ kuvat iStockphoto

Miksi D-vitamiinin saanti on meille niin tärkeää?

D-vitamiinin tärkein tehtävä on edistää kalsiumin imeytymistä ja lujittaa luita niin kasvuikäisillä kuin aikuisilla. Lisäksi D-vitamiinilla saattaa olla merkitystä esimerkiksi infektioiden, diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien, syöpätautien ja hermoston rappeumasairauksien ehkäisyssä.

Useimmat meistä saavat kesällä riittävästi D-vitamiinia auringonvalon ansiosta. Kesällä tankattu vitamiinivarasto kuitenkin hupenee jo 1­–2 kuukaudessa, joten pimeinä talvikuukausina voidaan tarvita suun kautta otettavaa D-vitamiinilisää.

Miten voin selvittää, saanko riittävästi D-vitamiinia?

Voit hakeutua D-vitamiinitason mittaukseen joko julkisen tai yksityisen terveydenhuollon kautta. Yksityisellä puolella testiin pääsee myös ilman lääkärin lähetettä.

Testi mittaa 25-hydroksi-D-vitamiinin eli kalsidiolin pitoisuuden veressä. Kalsidioli on D-vitamiinin varastomuoto, jota maksa valmistaa varsinaisesta D-vitamiinista.

Keille D-vitamiinitason mittausta suositellaan?

D-vitamiinin imeytymisessä voi olla yksilökohtaisia eroja, joten periaatteessa meistä jokaisen olisi hyvä tarkistaa D-vitamiinitasonsa ainakin kerran. Jos tulos on matala, pitoisuutta kannattaa seurata uusilla mittauksilla, jotta löytää itselleen sopivan D-vitamiiniannoksen.

Erityisesti testiä suositellaan, jos sairastat osteoporoosia eli luukatoa tai olet vaarassa sairastua siihen. Myös diabetesta tai verenpainetautia sairastavat sekä raskaana olevat kuuluvat riskiryhmään.

Ylipaino, ravinnon imeytymishäiriöt, syömishäiriöt tai muista syistä puutteellinen ravitsemus altistavat D-vitamiinin puutokselle. Lisäksi testiä suositellaan ikääntyneille, erityisesti jos taustalla on kaatumisia.

Mitkä ovat D-vitamiinin viitearvot eli mikä on hyvä mittaustulos?

Viitearvot kertovat mittaustuloksen vaihteluvälin terveillä, mutta pimeä talvi voi aiheuttaa D-vitamiinin puutoksen myös heillä. D-vitamiinin viitearvot ovat Suomessa 40–80 nanomoolia litrassa. Viitearvojen lisäksi puhutaan tavoitearvoista, jotka ovat korkeammat. D-vitamiinin saanti on luuston terveyden kannalta riittävää, kun kalsidiolin pitoisuus veressä on yli 75 nanomoolia litrassa (nmol/l). Alle 50 nanomoolin tulos kertoo D-vitamiinin puutoksesta. Osteoporoosia sairastavilla tavoitetaso on 75–120 nmol/l.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan noin joka neljäs mies ja joka viides nainen kärsii Suomessa D-vitamiinin puutoksesta, vaikka väestön D-vitamiinitasot ovatkin kohentuneet viime vuosina.

Kuinka luotettavia D-vitamiinitestit ovat?

Kalsidiolin pitoisuus veressä kertoo luotettavasti D-vitamiinin saannin riittävyydestä. Seurantamittaukset kannattaa kuitenkin tehdä aina samassa laboratoriossa, koska eri laboratorioiden käyttämät mittausmenetelmät ja niiden tulostaso voivat vaihdella.

Roche Diagnosticsin D-vitamiinitesti on nimeltään Elecsys Vitamin D Total. Testi on laajassa käytössä sekä Suomessa että kansainvälisesti, ja sekä valmistaja että laboratoriot seuraavat tarkasti testin laatua. Kuluttaja voi siis luottaa siihen, että testi antaa tarkan ja oikean tuloksen.

Mikä on D-vitamiinitason mittaavan verikokeen hinta?

Yksityisen terveydenhuollon kautta D-vitamiinitason mittaus maksaa noin 60–70 euroa.