Hae Rosiesta

Jaa

Ylipainoisen D-vitamiinitasot voivat olla normaalipainoista matalammat

Ylipainoisella D-vitamiinia varastoituu enemmän rasvakudokseen, mikä voi laboratoriotestissä näkyä alentuneena vitamiinitasona. Onko tämä terveydelle haitallista ja vaikuttaako lihavuus D-vitamiinin saantisuositukseen?

teksti Essi Kähkönen ~ kuvat iStockphoto
asiantuntijana laillistettu ravitsemusterapeutti Jan Verho, Terveystalo

Vaikuttaako ylipaino jotenkin D-vitamiinin imeytymiseen, ravitsemusterapeutti Jan Verho?

Ylipainon itsessään ei tiedetä vaikuttavan siihen, miten D-vitamiini imeytyy elimistöön. Kyse on siitä, miten D-vitamiini jakautuu kehossa. Reilusti ylipainoisilla ihmisillä on tutkimuksissa havaittu matalampia D-vitamiinitasoja verenkierrossa, tai ainakin sitä D-vitamiinin yhdistettä, jota mittauksissa yleensä mitataan.

Miksi ylipainoisen D-vitamiinitasot voivat olla normaalipainoista matalammat?

D-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, joka jakaantuu elimistössä eri elimiin. Sitä löytyy verenkierrosta mutta myös rasvakudoksesta.

Lihavuus vääristää tätä jakaumaa, sillä runsaaseen rasvakudokseen päätyy enemmän D-vitamiinia kuin normaalipainoisen rasvakudokseen. Tämän takia ylipainoisen verenkierrossa voidaan laboratoriomittauksella havaita pienempiä määriä D-vitamiinia, vaikka hänen vitamiinin saantinsa olisi suositusten mukainen.

Onko terveydelle merkitystä, miten D-vitamiini elimistössä jakautuu?

Mitä enemmän rasvaa kehossa on, sitä vähemmän D-vitamiinia veressä kiertää. Yhdeksän vuotta sitten tehdyssä laajassa tutkimuksessa havaittiin, että kymmenen prosentin nousu painoindeksissä liittyy noin neljän prosentin pudotukseen D-vitamiinitasoissa. Se tarkoittaa, että kehossa käytettävissä olevan D-vitamiinin määrä laskee sitä mukaa, kun painoindeksi suurenee. Sitä ei tiedetä, kuinka suuri merkitys tällä on terveydelle. Tutkimuksia tarvittaisiin lisää.

Milloin D-vitamiinitasot on syytä mitata laboratoriossa?

Mitään virallisia mittaussuosituksia ei ole. Jos lääkärillä on syytä epäillä, että henkilö ei saa riittävästi D-vitamiinia, laboratoriotutkimus voi olla tarpeen.

Toisaalta kuka vain voi mittauttaa D-vitamiinitasonsa yksityisellä lääkäriasemalla ilman lääkärin lähetettä. On kuitenkin hyvä muistaa, että D-vitamiinia muodostuu valoisaan vuodenaikaan, eli loppukeväästä alkusyksyyn, iholla auringonvalon vaikutuksesta. Lisäksi D-vitamiinia saa ruoasta, etenkin kalasta, kananmunista ja D-vitaminoiduista elintarvikkeista.

Jos haluaa varmistua omasta D-vitamiinitasostaan, kannattaa mittaaminen ajoittaa ennemmin talveen kuin keskikesään. Lopputalvella tai varhain keväällä alhaiset D-vitamiinivarastot tulevat esiin selvemmin kuin muina vuodenaikoina.

Lue myös: D-vitamiinin saanti auringosta heikkenee jo syksyllä – milloin arvot kannattaa mitata?

Voiko laboratoriomittauksen tulos vääristyä lihavalla ihmisellä?

Selkeästi ylipainoisella D-vitamiinin laboratorioarvo voi olla tavallista matalampi juuri siitä syystä, että runsas rasvakudos varastoi suhteessa enemmän D-vitamiinia itseensä kuin normaalipainoisen ihmisen rasvakudos. D-vitamiinin pitoisuus elimistössä mitataan verestä, ja lihavalla sitä saattaa olla verenkierrossa vähemmän.

Ei kuitenkaan tarkoin tiedetä, millä tavalla elimistö hyödyntää rasvakudoksessa olevaa D-vitamiinia. Uusimpien tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että rasvakudos on D-vitamiinivarasto, josta keho saattaa pystyä ammentamaan vitamiinia sitä tarvitessaan. Näin ajateltuna pienempi D-vitamiinin määrä ylipainoisen verenkierrossa ei olisi välttämättä haitallista.

Mihin elimistö tarvitsee D-vitamiinia?

Elimistö tarvitsee D-vitamiinia ennen kaikkea luuston terveyden ylläpitoon. Riittävä määrä D-vitamiinia sekä kalsiumia pitää luustoa kunnossa.

Lihavilla henkilöillä ei ole havaittu tavallista enemmän luukatoa eli osteoporoosia kuin normaalipainoisilla. Mistä tämä johtuu, ei tarkoin tiedetä. Arvellaan, että ylipainoinen saa ravinnosta runsaasti monia tärkeitä ravintoaineita, ja sen vuoksi ylipainoisen luut eivät ole alttiita osteoporoosille. Myös suuremman painon kannattelu vahvistaa luita.

Lue myös: D-vitamiinin puute paljastui rutiinitarkastuksessa – Tean osteoporoosi löytyi lisätutkimuksissa

Vaikuttaako ylipaino D-vitamiinin saantisuositukseen?

Jos kala tai D-vitaminoidut tuotteet eivät maistu, pimeään vuodenaikaan D-vitamiinilisä on myös ylipainoiselle tarpeen. Yleisten suositusten mukaan D-vitamiinilisää kannattaa ottaa loka–maaliskuussa 10 mikrogrammaa päivässä, jos on 18–75-vuotias, ja 20 mikrogrammaa, jos on tätä iäkkäämpi.

Ylipainoisille erillisiä D-vitamiinisuosituksia ei ole. Hieman suositeltua suuremmat annokset D-vitamiinia pimeänä vuodenaikana ovat kuitenkin perusterveelle ylipainoiselle vielä turvallisia.

Saatko riittävästi D-vitamiinia? Tee Rosie.fin suuntaa antava testi!

Lue myös: Rautavaje voi olla yhteydessä D-vitamiinin puutokseen

MC-FI-01207

Asiantuntijana laillistettu ravitsemusterapeutti Jan Verho Terveystalosta.