Hae Rosiesta

Jaa

PCOS lisää riskiä sairastua uniapneaan

Sairastumisen todennäköisyyttä voi kuitenkin pienentää terveillä elämäntavoilla. Tärkeintä on välttää ylipainoa.

teksti Tiina Laaninen ~ kuvat iStockPhoto
asiantuntijana LL, TKT tohtorikoulutettava, naistentautien ja synnytysten erikoistuva lääkäri Linnea Kroneld

Kuinka yleinen uniapnea on PCOS-potilailla verrattuna muihin?

Uniapneaa sairastaa noin kaksi prosenttia naisista. PCOS eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymä lisää uniapneaan sairastumisen riskin 7–10 kertaiseksi verrattuna muihin naisiin. Ylipainoisista PCOS-naisista jopa puolet sairastaa uniapneaa.

Miksi uniapnea on PCOS-potilailla yleinen?

Vaikka PCOS-potilailla esiintyy enemmän uniapneaa, ja oireyhtymiin liittyy samankaltainen liitännäissairastavuus, on epäselvää, onko niiden välillä syysuhdetta vai onko kyse yhteisistä riskitekijöistä. Nykytiedon valossa on ehdotettu, että PCOS:n ja uniapnean välinen yhteys olisi kaksisuuntainen: syntyy noidankehä, jossa PCOS vaikuttaa uniapnean syntyyn ja uniapnea PCOS-oireisiin.

Lue myös: Moni nainen kärsii tietämättään oireyhtymästä nimeltä PCOS – tiedätkö oireet?

Miten uniapnean mahdollisuus tulisi huomioida PCOS-potilaiden hoidossa?

Nykyään suositellaan, että jos naisella diagnosoidaan PCOS, samalla kartoitettaisiin verenpaine, kolesteroliarvot, verensokeri, BMI eli painoindeksi ja keskusteltaisiin unen laadusta. Erityisesti unen laadun kartoittaminen on kuitenkin vielä vakiintumatonta, sillä kliinisessä työssä PCOS:n ja uniongelmien välinen yhteys tunnetaan huonosti. Se voi johtua osittain myös siitä, että PCOS diagnosoidaan usein silloin, kun selvitellään lapsettomuutta tai epäsäännöllisten kuukautisten syytä. Päähuomio saattaa kiinnittyä siihen, miten raskaus olisi mahdollista PCOS:ta huolimatta.

Miksi normaalipainoisuus on tärkeää PCOS-potilaille?

Sekä PCOS-naisilla että uniapneaa sairastavilla ylipaino on yleistä, ja erityisesti tiettyihin PCOS-tyyppeihin liittyy ylipainoin riski. Ylipaino ja lihavuus pahentavat PCOS:n oireita ja lisäävät metabolista sairastavuutta sekä uniapnean ilmaantuvuutta. Toisaalta on hyvä muistaa, että vaikka nainen olisi hoikka, jo pelkkä monirakkulaoireyhtymä lisää uniapnean riskiä. Ei siis pidä tuudittautua siihen, että ilman ylipainoa ei voisi sairastua uniapneaan.

Miten uniapneaan sairastumisen riskiä voi itse vähentää?

Jokaisen kannattaa pitää kiinni terveistä elämäntavoista. Monipuolinen ruokavalio, liikunta sekä tupakoinnin ja alkoholin välttäminen ovat hyvä lähtökohta. Aina sairastumista ei voi silti välttää omilla teoilla. Toisaalta jo diagnoosin saaneellakin erityisten tärkeää olisi pyrkiä normaalipainoon ja välttää painon nousua.

Lue myös: PCOS-diagnoosin saanut Tiina: ”Olen kiitollinen, ettei sairaus estänyt raskaaksi tulemista”

Miten ikä vaikuttaa sairastumisriskiin?

On tyypillistä, että naisella havaitaan PCOS noin kolmikymppisenä, mutta uniapnea vasta viisi- tai kuusikymppisenä. Ennen vaihdevuosia hormonitoiminta voi suojata uniapnealta, mutta sen riski on hyvä silti tiedostaa. Vaikka PCOS-oireet helpottaisivat vaihdevuosia lähestyessä, uniapnean riskille ei käy samoin, vaan vaihdevuosien jälkeen sairastumisriski uniapneaan on naisilla yhtä suuri kuin miehillä.

Mitkä ovat tyypilliset uniapnean oireet?

Uniapnea voi ilmetä yleisenä väsymyksenä, katkeilevana unena, aamupäänsärkynä, keskittymisvaikeuksina ja taipumuksena nukahteluun kesken päivän. Kuorsaus ja unenaikaiset hengityskatkokset eivät ole naisilla niin tyypillisiä oireita kuin miehillä, vaan naisten oirekuva on useammin epätyypillinen, mikä vaikeuttaa oireyhtymän tunnistamista. Uniapnea voi lisätä riskiä sairastua masennukseen tai muihin mielen sairauksiin.

Milloin PCOS-potilaalta kannattaa tutkia myös uniapnean mahdollisuus?

Lääkäriin on hyvä hakeutua silloin, jos tuntee olevansa aamulla tai päivällä väsyneempi kuin aiemmin ja tuntemus jatkuu useita viikkoja tai kuukausia. Lääkärissä kannattaa mainita mahdollinen PCOS uniapnealle altistavana tekijänä. Tarvittaessa lääkäri voi määrätä diagnoosin varmistamiseksi potilaan yöpolygrafiaan eli pieneen unitutkimukseen. Sen avulla tutkitaan unenaikaisia hengityshäiriöitä ja tutkimuksen tekeminen onnistuu yleensä kotona.

Mitä riskejä uniapneaan liittyy?

Vaikea hoitamaton uniapnea altistaa sydän- ja verisuonisairauksille ja lisää sydän- ja verisuonisairauksiin kuolemisen riskin jopa 3–6 kertaiseksi. Hoitamaton uniapneaoireyhtymä lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä, terveydenhuoltopalveluiden tarvetta ja nukahtamistaipumus voi altistaa esimerkiksi liikennetapaturmille. Oleellista on myös elämänlaatu: jatkuva väsymys tekee arjesta selviytymistä ja hankaloittaa esimerkiksi sosiaalisia suhteita.

Lue myös: Naisen hormonihäiriöt vaikuttavat raskaaksi tulon todennäköisyyteen

MC-FI-01673

Asiantuntijana LL, naistentautien ja synnytysten erikoistuva lääkäri Linnea Kroneld. Hän on Turun Yliopiston Kliinisen tutkijalinjan tohtorikoulutettava ja hänen tutkimuksensa käsittelee munasarjojen monirakkulaoireyhtymän, uniapnean ja unen välistä yhteyttä.