Hae Rosiesta

Jaa

Ferritiinin mittaus kertoo elimistön rautavarastoista

Ferritiini on hyvä elimistön rautavarastojen mittari. Testi voi paljastaa piilevän raudanpuutteen, kun veren hemoglobiiniarvo on vielä normaali.

teksti Virpi Ekholm ~ kuvat iStockphoto

Mikä ferritiinimittaus on ja mitä se kertoo?

Ferritiini on raudan varastoproteiini, jota esiintyy erityisesti maksassa. Jos veren ferritiinipitoisuus on hyvin alhainen, se kertoo aina raudanpuutteesta.

Ferritiinitestin avulla raudanpuute voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin veren hemoglobiiniarvo on vielä ehtinyt laskea. Silloin puhutaan piilevästä raudanpuutteesta.

Miten ferritiini mitataan?

Ferritiini mitataan verinäytteestä. Veren ferritiini on peräisin luuytimen, pernan ja maksan soluista, ja sen pitoisuus kertoo varsin luotettavasti elimistön rautavarastoista.

Milloin ferritiinin mittaus on tarpeen?

Ferritiinin mittausta voidaan käyttää sen selvittelyssä, johtuvatko oireet raudanpuutteesta vai eivät. Lisäksi sitä voidaan käyttää jo todetun raudanpuutteen hoidon seurannassa.

Jos elimistön rautavarastot ovat tyhjät, niiden korjaantuminen voi kestää useita kuukausia. Ferritiinimittauksilla voidaan seurata, miten nopeasti rautavarastot täyttyvät.

Mitkä ovat ferritiinin viitearvot?

Ferritiinin viitearvot vaihtelevat laboratorion ja analyysimenetelmän mukaan. Alle 20 mikrogramman arvot kertovat yleensä raudanpuutteesta.

Viitearvojen ongelma on, että ne on laskettu terveestä väestöstä, josta osa saattaa kärsiä piilevästä raudanpuutteesta. Alarajan tuntumassakin oleva tulos voi viitata raudanpuutteeseen, jos siihen liittyy selviä oireita, kuten voimakasta väsymystä. Toisaalta elimistön tulehdustila voi nostaa arvoja, vaikka potilas kärsisi raudanpuutteesta.

Laboratoriotulosten tulkinta kannattaakin jättää omalle lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle, joka arvioi niitä potilaan kokonaistilanteen perusteella.

Missä ferritiinitestin voi tehdä ja miten siihen hakeudutaan?

Testin voi tehdä joko julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa. Voit hakeutua testiin esimerkiksi terveyskeskuksen tai työterveyshuollon kautta, jos sinulla on raudanpuutteeseen viittaavia oireita, kuten väsymystä ja suorituskyvyn laskua.

Paljonko ferritiinin mittaus maksaa?

Yksityisessä terveydenhuollossa ferritiinin mittauksen hinta on noin 35–50 euroa.