Hae Rosiesta

Sydämen vajaatoiminta
Jaa

Sydämen vajaatoiminta näkyy verikokeessa

NT-proBNP-testi on verikoe, joka vahvistaa epäilyn sydämen vajaatoiminnasta. Testiä voi hyödyntää sairauden toteamisen lisäksi potilaan ennusteen teossa.

teksti Virve Järvinen ~ kuvat iStockphoto

Mikä on NT-proBNP-testi ja mitä se mittaa?

NT-proBNP-testiä käytetään silloin, kun lääkäri epäilee potilaalla sydämen vajaatoimintaa. NT-proBNP on merkkiaine, jota sydän erittää stressitilanteessa. Sydänlihaksen seinämän venyminen sydämen vajaatoiminnan yhteydessä on tällainen stressitilanne.

Testiä voi käyttää myös vajaatoiminnan hoidon toimivuuden arviointiin. Jos hoito toimii, NT-proBNP-arvo laskee hoidon aloittamisen jälkeen.

Mitä verikokeen tulokset kertovat?

Korkeat, yli 2 000 pg/ml olevat NT-proBNP-arvot viittaavat vahvasti sydämen vajaatoimintaan. Jos NT-proBNP-arvo on alle 125 pg/ml, syy potilaan oireisiin on todennäköisesti jokin muu, esimerkiksi astma tai keuhkoahtaumatauti.

Koholla olevat merkkiaineet eivät yksin riitä sydämen vajaatoiminta-diagnoosiin. Siksi tulosten tulkinta tulee aina jättää asiantuntijan vastuulle. Merkkiaineet tukevat oireiden perusteella tehtyä taudinmääritystä, ja vajaatoiminta täytyy varmistaa sydämen ultraäänitutkimuksella.

Ovatko kohonneet NT-proBNP-arvot aina merkki sydämen vajaatoiminnasta?

Ihmisen ikääntyessä sydämessä tapahtuu muutoksia, sydänlihas paksuuntuu ja sidekudoksen määrä kasvaa, mikä heikentää sydämen toimintaa. Tämän vuoksi iäkkään ihmisen NT-proBNP-arvot ovat yleensä luonnostaan koholla. Ikääntymiseen liittyvä, luonnollinen merkkiaineiden nousu on kuitenkin maltillisempaa kuin sydämen vajaatoiminnassa.

Myös nuoremmilla ihmisillä voi olla satunnaisesti koholla olevia NT-proBNP-arvoja, vaikkei heillä olekaan sydämen vajaatoimintaa. Esimerkiksi erittäin voimakas fyysinen rasitus, kuten maratonjuoksu, voi kohottaa hetkellisesti NT-proBNP-arvoa.

Miten NT-proBNP-testiin valmistaudutaan?

Testi tehdään vain, kun lääkäri arvioi sen tarpeelliseksi. Potilas ei voi hakeutua siihen omin päin. Testi voidaan tehdä joko keskuslaboratorioissa tai kannettavalla laitteella terveyskeskuksessa, ambulanssissa tai kotihoitokäynnillä.

Testi ei edellytä yön yli paastoa. Ainoastaan biotiinia tai B7-vitamiinia sisältävät ravintolisät voivat muuttaa testitulosta, jos niitä käytetään poikkeuksellisen suuria määriä. Tällaisissa tapauksissa suositellaan odottamaan kahdeksan tuntia ennen verinäytteen ottoa.

Mitä NT-proBNP-testi kertoo potilaan ennusteesta?

Potilaan ennuste on suotuisa, jos arvo laskee lähtötasosta vähintään 30 prosentilla. Jos arvo hoidosta riippumatta pysyy samana tai nousee, on ennuste heikompi. NT-proBNP-testiä voi käyttää myös kroonista sydämen vajatoimintaa sairastavien hoitotasapainon valvontaan. Hyvässä hoitotasapainossa olevien potilaiden seurannassa testi kannattaa tehdä 3–4 kertaa vuodessa.