Hae Rosiesta

Jaa

Troponiini T -testi voi pelastaa hengen – paljastaa sydäninfarktin

Herkkä troponiini T -testi kertoo, onko rintakipuisella sydäninfarkti. Veren suuri troponiinipitoisuus on merkki sydänlihasvauriosta.

teksti Tarja Västilä ~ kuvat iStockphoto

Mikä troponiini on ja mitä troponiini T -testillä mitataan?

Troponiini on proteiini, jolla on tärkeä rooli lihasten supistumisessa. Troponiini T -testillä (TnT) pystytään mittaamaan sydämen tilaa.

Jos sydänlihas vaurioituu esimerkiksi sydänkohtauksen takia, sydänlihakselle ominaista troponiinia vapautuu verenkiertoon. Jos testin mukaan tätä proteiinia on veressä suurina pitoisuuksina, se kertoo sydänkohtauksesta ja sydänlihasvauriosta.

Miksi, milloin ja missä testi tehdään?

Käypä hoito -suosituksen mukaan TnT-testi pitäisi tehdä aina, kun sydänkohtausta epäillään. Mitä nopeammin diagnoosi saadaan ja asianmukainen hoito aloitetaan, sitä parempi on potilaan ennuste.

Troponiinitestit ovat käytössä kaikissa sairaalalaboratorioissa. Ambulansseissa testiä hyödynnetään eniten Pohjois-Suomessa, jossa pallolaajennuksia tekeviä sairaaloita on harvassa. Etelä-Suomessa on tiheässä sairaaloita, joissa on valmius pallolaajennukseen ja kohtaus pystytään hoitamaan heti.

Kun testi on käytössä ambulansseissa varsinkin haja-asutusalueilla, ensihoitajat voivat tehdä sen rintakipuisen potilaan luona ja todeta sydänkohtauksen jo paikan päällä. Näin tiedetään heti, minne potilasta lähdetään viemään hoitoon.

Hyödyllinen testi voi pelastaa hengen, kun potilas voidaan viedä viiveettä hoitoon. Sydäninfarktissa jokainen puolituntinen kasvattaa kuoleman riskiä 7,5 prosentilla.*

Miten testi tehdään ja mitä se kertoo?

Testi tehdään suoniverinäytteestä. Isoissa keskuslaboratorioissa on laitteet, joissa TnT-pitoisuustulos saadaan alle kymmenessä minuutissa. Vierihoitotesti voidaan tehdä potilaan kotona tai ambulanssissa. Tulos saadaan 12 minuutissa.

Jos sairaalaan tullessa rintakipupotilaan ensimmäisessä verinäytteessä TnT-pitoisuus on 50 nanogrammaa litrassa tai korkeampi, äkillinen sydänlihasvaurio on hyvin todennäköinen. TnT:n ollessa 14–50 ng/l uusi näyte otetaan 3–6 tunnin kuluttua – jos pitoisuus on noussut yli 50 prosenttia, se viittaa sydäninfarktiin.

Jos TnT-pitoisuus on alle 14 ng/l, sydänkohtaus on epätodennäköinen.

Miksi TnT-testi on paras biomerkkiainetesti mittaamaan sydäninfarktia?

Sydäninfarktin merkkiainediagnostiikkaan käytettävistä testeistä TnT on käyttökelpoisin, koska se näkyy veressä kauemmin kuin muut merkkiaineet. Ohimennyt, lievempi sydänkohtaus pystytään toteamaan parinkin viikon päästä.

Lisäksi TnT:n ennustearvo on parempi ja tarkempi kuin muiden merkkiaineiden.

* Lähde: De Luca G., Suryapranata, H., Ottervanger, J.P., and Antman, E.M. (2004). Time Delay to Treatment and Mortality in Primary Angioplasty for Acute Myocardial Infarction. Circulation 109:1223–1225