Hae Rosiesta

Jaa

Yksi näyte voi antaa tietoa monesta sairaudesta – biopankit toimivat lääkekehityksen työkaluina

Biopankkien tarkoitus on tarjota tietovaranto, jota voidaan hyödyntää sairauksien riskitekijöiden selvittämisessä, ennaltaehkäisyssä ja uusien hoitojen kehittämisessä. Mitä biopankkisuostumuksen antaminen tarkoittaa, ja miksi oma kudos- tai verinäyte kannattaa antaa tutkimukseen?

teksti Tiina Laaninen ~ kuvat iStockphoto
asiantuntijana lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi, Roche Oy

Mitä biopankit ovat, Rochen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi?

Biopankkien avulla kerätään talteen kudos- ja verinäytteitä lääketieteellistä tutkimusta varten. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sairauksien syntymekanismeja ja riskitekijöitä sekä parantaa ennaltaehkäisyä ja diagnostiikkaa. Biopankkien toiminta perustuu biopankkeja koskevaan lakiin.

Kuinka paljon Suomessa on biopankkeja?

Suomessa toimii 11 biopankkia, joista neljä on valtakunnallisia ja seitsemän alueellista. Useimmat biopankeista toimivat sairaalan tai yliopiston yhteydessä. Esimerkiksi Helsingin biopankin omistavat Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala HUS. Myös THL:llä, Terveystalolla ja Veripalvelulla on omat valtakunnalliset biopankit. Biopankit kuuluvat valtakunnalliseen Biopankkien osuuskunta Suomi – FINBB:hen, joka koordinoi niiden toimintaa.

Mitä biopankkisuostumuksen antaminen tarkoittaa?

Biopankki voi pyytää henkilöltä luvan hänen kudos- tai verinäytteensä tallentamiseen. Biopankkiluvan voi antaa kirjallisella suostumuksella. Suomalaiset biopankit keräävät näytteitä ja terveystietoja suostumuksen antaneilta näytteenluovuttajilta tyypillisimmin normaalin näytteenoton tai terveyspalvelukäynnin yhteydessä. Kun näyte on tallennettu biopankkiin, tutkijat voivat hyödyntää sitä lääketieteellisessä tutkimuksessa. Suomen lainsäädäntö varmistaa, että näytteitä käsitellään tietoturvallisesti ja eettisesti.

Joissakin sairaanhoitopiireissä näytteen voi käydä antamassa myös erikseen antamalla biopankkisuostumuksen ja hakeutumalla näytteenantopisteeseen. Biopankkiluvan antamisesta on kerrottu lisää esimerkiksi Suomen Biopankkien sivustolla.

Mitä hyötyä biopankeista on?

Biopankkien avulla voidaan saada uutta tietoa monenlaisista sairauksista. Yksi biopankkien tavoitteista on, että tutkimalla kerättyjä näytteitä sairauksien riskitekijät tunnistettaisiin entistä paremmin ja aikaisemmin.

Suomessa yksi keskeinen tutkimuksen aihe on Alzheimerin tauti. Jos tutkimuksissa pystytään löytämään sairauden varhaisia riskitekijöitä, joihin on mahdollista vaikuttaa varhain, tämä olisi valtava kansanterveydellinen läpimurto. Sairauden puhkeamista voitaisiin tämän jälkeen viivästyttää ja toivottavasti joskus jopa estää kokonaan. Biopankkeja hyödynnetään myös esimerkiksi muihin neurologisiin sairauksiin ja syöpään liittyvissä tutkimuksissa.

Tehdessään tutkimusta biopankkinäytteillä tutkijat sitoutuvat palauttamaan näytteistä analysoidut tiedot takaisin biopankkiin. Näin biopankin tietovaranto karttuu, ja data on myös seuraavien tutkimusten käytössä.

Lue myös: Biomerkkiainetestit tunnistavat Alzheimerin taudin ja ennustavat sen kulkua

Tuovatko biopankit apua geenivirheiden tunnistamiseen?

Toivottavasti. Ymmärrämme jo nyt paremmin monien sairauksien geneettisen taustan kuin esimerkiksi vuosikymmen tai kaksi sitten. Paljon on kuitenkin edelleen asioita, joista emme tiedä tai joita emme tunne riittävän hyvin. Jos pystymme tulevaisuudessa tunnistamaan esimerkiksi syöpien taustalla olevia yksittäisiä geenivirheitä -tai mutaatioita, se avaa mahdollisuuksia kehittää myös yksilöllisesti kohdennettavia lääkkeitä.

Lue myös: 13 kysymystä rintasyövän perinnöllisyydestä – geenivirhe voi altistaa syövälle

Kuinka paljon näytteitä tarvitaan?

Suomi tähtää geenitutkimuksen ja terveystiedon hyödyntämisen kärkimaaksi, ja esimerkiksi koko Suomen kattavan jättimäisen FinnGen-tutkimuksen kaltaisia laajoja tutkimuksia on käynnissä vain muutama muu maailmassa. Tutkimuksesta on jo saatu ensimmäisiä tuloksia, jotka liittyvät muun muassa Alzheimerin tautiin, ylipainoon ja kohdunkaulan syöpään.

On ainutlaatuista, että tutkimuksessa, kuten FinnGenissä, on mukana julkisia ja yksityisiä toimijoita, biopankit, sairaanhoitopiirit ja kansainvälisiä lääkeyrityksiä.  Myös Roche on mukana, jotta sairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä voitaisiin ymmärtää entistä syvällisemmin ja vaikeiden sairauksien hoitokäytäntöjä voitaisiin kehittää.

Kuinka paljon näytteitä kerätään?

FinnGen-tutkimuksessa on tavoitteena kerätä puoli miljoona biopankkinäytettä. Tavoite saattaa toteutua jo vuoden 2023 aikana. On hienoa, että suomalaiset ovat valmiita antamaan biopankkisuostumuksen ja ymmärtävät, kuinka tärkeästä asiasta on kyse.

Yksittäistapauksissa biopankkinäytteestä voi olla luovuttajalle myös henkilökohtaista hyötyä. Esimerkiksi joissakin syöpätautitutkimuksissa näytteestä on voitu löytää tietoa, jonka avulla potilas on voinut saada aiempaa kohdennetumpaa lääkehoitoa.

Kuuntele Rochen Terveysradio-podcastin jakso biopankeista.

Lue myös: ”Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa muistisairauden ennaltaehkäisyä” – palkittu professori avaa Alzheimerin taudin hoidon uusia tuulia

M-FI-00002382

Asiantuntijana lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi Roche Oy:stä.